Thành quả

Video

Tập đoàn thép Việt Nhật

Chứng nhận

Giấy chứng nhận TCVN 1651-2:2008/ mác thép CB300V - CB400V
Giấy chứng nhận JIS G3112:2010 - Mác thép SD295A - SD390
Giấy chứng nhận TCVN 1651-2:2008 - Mác thép CB500V
Giấy chứng nhận ASTM A615/ A615M - 15 - Mác thép Gr40
Giấy chứng nhận ASTM A615/ A615M - 14 - Mác thép Gr60
Giấy chứng nhận Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng
Giấy chứng nhận Hệ Thống Quản Lý Môi Trường
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu
Chứng chỉ Công Nhận ISO/IEC 17025:2005

Công ty thành viên