Liên hệ

TẬP ĐOÀN THÉP VIỆT NHẬT
 Địa chỉ: Km9 - Quốc Lộ 5, Quán Toan, Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam
 Tel:  (84)225.3749.998 
 Fax: (84)225.3749.051
 Website: www.vijagroup.com.vn 
 Email: hps@vijagroup.com.vn

Gửi thông tin liên hệ

Mã bảo vệ

Bản đồ