Danh mục chính

Video

Tập đoàn thép Việt Nhật

Quy trình lập kế hoạch sản xuất Phân Xưởng Luyện

Quy định phương pháp thống nhất trong việc lập kế hoạch và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo số lượng hàng hóa, chủng loại hàng hóa, chất lượng hàng hóa và thời gian giao hàng đáp ứng tối đa các yêu cầu của khách hàng.

Các bài viết khác

Công ty thành viên