Danh mục chính

Video

Tập đoàn thép Việt Nhật

Phòng HCTH

Hồ sơ kiểm soát ra vào công ty

Hồ sơ kiểm soát ra vào công ty

10-4-2017

Cổng ra vào là vị trí quan trọng trong công tác bảo vệ mục tiêu Công ty có kiểm soát được người ra vào, hàng hóa xuất nhập, mới đảm bảo an ninh trật tự cho mục tiêu, bảo vệ tài sản cho chủ quản. Ngoài ra, kiểm tra, kiểm soát tại cổng ra vào (đôi khi là cổng chính) còn nhằm giúp các phòng chức năng cũng như Ban Giám Đốc của chủ quản liên lạc, giao dịch với các cá nhân và tổ chức bên ngoài để tổ chức sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ đạt hiệu quả cao.

Chi tiết
Bộ máy tổ chức phòng Hành chính Tổng hợp

Bộ máy tổ chức phòng Hành chính Tổng hợp

10-4-2017

Thực hiện các nghiệp vụ hành chính - văn phòng theo sự phân công chỉ đạo của Trưởng phòng Hành chính tổng hợp

Chi tiết
Quy trình quản lý Kho thép thành phẩm

Quy trình quản lý Kho thép thành phẩm

10-4-2017

Quy định nội dung, cách thức, trình tự và trách nhiệm các bộ phận trong việc nhập, xuất, bảo quản và lưu kho thép thành phẩm tại Công ty; đảm bảo hệ thống quản lý của Công ty được chặt chẽ.

Chi tiết

Công ty thành viên