Danh mục chính

Video

Tập đoàn thép Việt Nhật

Quy trình mua hàng

Thủ tục mua hàng được xây dựng nhằm mục đích:

- Mua hàng hóa đúng chất lượng yêu cầu với giá cả kinh tế nhất.

- Đảm bảo tính có sẵn của hàng hóa trên cơ sở kế hoạch sản xuất, tránh tình trạng hàng không có sẵn.

- Duy trì mức tồn kho theo định mức tối thiểu hàng năm.

- Thực hiện mục tiêu tiết kiệm của Ban Tổng Giám Đốc bằng việc cắt giảm chi phí.

- Mở rộng nhà cung cấp, đảm bảo tính cạnh tranh hơn giữa các nhà cung cấp, mang lại lợi nhuận sau cùng cho Công ty qua việc tìm kiếm nguồn hàng có giá cả, chất lượng cạnh tranh hơn.

- Tham khảo với các phòng ban đề nghị mua hàng để nhận biết, phát triển và lựa chọn những mặt hàng hiệu quả kinh tế cao hơn.

Các bài viết khác

Công ty thành viên