Danh mục chính

Video

Tập đoàn thép Việt Nhật

Phòng Nhân Sự

Bộ máy tổ chức phòng Nhân sự

Bộ máy tổ chức phòng Nhân sự

10-4-2017

Thực hiện các vấn đề chính sách, chế độ cho người lao động, xây dựng quy chế và tính lương, thưởng, phúc lợi xã hội theo luật pháp và chính sách của Công ty; các hoạt động khác liên quan tới nhân sự trong phạm vi quyền hạn được phân công.

Chi tiết
Quy trình xây dựng, kiểm soát tài liệu, hồ sơ hệ thống

Quy trình xây dựng, kiểm soát tài liệu, hồ sơ hệ thống

10-4-2017

Thống nhất cách thức biên soạn, xem xét, phên duyệt, kiểm soát, phân phối, thu hồi và hủy bỏ đối với các tài liệu thuộc Hệ thống quản lý của Công ty nhằm đảm bảo mọi tài liệu - dữ liệu đều được kiểm soát, có sẵn tại vị trí cần dùng và không được sử dụng tài liệu đã lỗi thời..v..v...

Chi tiết

Công ty thành viên