Sản phẩm

Video

Tập đoàn thép Việt Nhật

Phôi thép là nguyên liệu thô được nung nóng tới 1 nhiệt độ nhất định tạo dòng kim loại nóng chảy. Sau đó, dòng kim loại này được dẫn tới lò hồ quang điện để xử lý, tách tạp chất và điều chỉnh các thành phần hoá học trong đó. Cuối cùng, dòng kim loại nóng chảy được đúc liên tục để tạo thành các phôi thanh. Phôi thanh sẽ được xuất khẩu hoặc dùng trong các nhà máy cán thép.


 

TẬP ĐOÀN THÉP VIỆT NHẬT
 Địa chỉ: Km9 - Quốc Lộ 5, Quán Toan, Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam
 Tel:  (84)225.3749.998 
 Fax: (84)225.3749.051
 Website: www.vijagroup.com.vn 
 Email: hps@vijagroup.com.vn

Công ty thành viên