Thành quả

Video

Tập đoàn thép Việt Nhật

Thành quả

Giải thưởng Hội Nhập và Phát Triển
Chứng nhận đạt giải thưởng cup vàng
Chứng nhận cup vàng ISO 2007
Chứng nhận cup vàng hội nhập kinh tế quốc tế 2008
Chứng nhận doanh nghiệp phát triển bền vững
Chứng nhận hàng Viêt Nam chất lượng cao
Chứng nhận 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
Giấy Chứng nhận Bộ Khoa Học và Công Nghệ
Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt
Doanh Nghiệp Đạt Giải Thưởng Phát Triển Bền Vững
Giải thưởng Cúp Vàng ISO 2007
Tin giải thưởng 03
Giải thưởng 100 Thương Hiệu Việt Bền Vững 2012
Giải thưởng Môi trường
Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Giải thưởng Sao Vàng 2004
Huân chương Lao động

Công ty thành viên