Tuyển Dụng

Video

Tập đoàn thép Việt Nhật

[Tháng 11.2016] Tuyển dụng Nhân viên Nhân sự

Công ty Cổ Phần Thép Việt Nhật đang tìm kiếm các ứng viên có năng lực và kinh nghiệm cho Nhân Viên nhân sự. Địa chỉ: Km9 - Phường Quán Toan - Quận Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

I. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 02 NGƯỜI
II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO:
1.1 Tuyển dụng:
•    Nhận các phiếu nhu cầu NS của các bộ phận;
•    Lập kế hoạch tuyển dụng và trình duyệt TP; 
•    Lập thông báo tuyển dụng, liên hệ các trung tâm việc làm để thông báo tuyển dụng, chuyển thông báo tuyển dụng cho thư ký HC đăng báo;
•    Tổ chức tuyển dụng theo chương trình đã được phê duyệt:
•    Nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, trả hồ sơ không đạt, lên danh sách trình TP/GĐNC;
•    Lập và gửi thư mời test theo yêu cầu TP, điện thoại báo ứng viên ngày giờ test, chuẩn bị bài test - phòng test, chuyển bài test cho TP, lên danh sách kết quả test, thông báo ứng viên không đạt bằng thư;
•    Lên danh sách phỏng vấn, thông báo ứng viên phòng vấn bằng điện thoại và thư, tổ chức phỏng vấn (phòng họp, nhắc lại lịch), lên danh sách kết quả phỏng vấn, thông báo ứng viên không đạt; 
•    Yêu cầu, thông báo ứng viên đạt yêu cầu và lịch nhận việc, lập giấy nhận việc và Phiếu Hội nhập và thử việc;
1.2 Đào tạo
•    Lập kế hoạch, chương trình đào tạo định kỳ tháng, năm;
•    Tổ chức thực hiện việc đào tạo trong và ngoài công ty: liên hệ cơ sở đào tạo, làm Quy trình cho CNV đi đào tạo, lưu bằng cấp – chứng chỉ đào tạo của CNV, đánh giá kết quả đào tạo, lưu hồ sơ đào tạo;
•    Trực tiếp tổ chức, tham gia việc huấn luyện cho người lao động mới vào công ty về lịch sử hình thành, chính sách, nội quy lao động...; 
Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty;
1.3 Quản lý Hồ sơ:
•    Quản lý hồ sơ, lý lịch của CNV toàn Công ty: lưu hồ sơ CNV trong file theo bộ phận. Lập danh sách CNV Công ty theo biểu mẫu; Đảm bảo hồ sơ nhân viên đầy đủ theo quy định của pháp luật và quy định của công ty;
•    Cập nhật danh sách CNV toàn công ty định kỳ hàng tuần/tháng và báo cáo tuần, tháng, quý và năm trình TP/GĐNC/Ban TGĐ; 
•    Cập nhật các loại tài liệu, hồ sơ liên quan đến quá trình thực hiện công việc của nhân viên như hồ sơ đào tạo, đánh giá, cung cấp tài sản - công cụ - dụng cụ bảo hộ…; 
•    Quản lý hồ sơ lý lịch của ứng viên không đạt yêu cầu: lập danh sách ứng viên không đạt yêu cầu theo biểu mẫu danh sách phỏng vấn của Quy trình tuyển dụng, hồ sơ của từng đợt tuyển dụng đối với mỗi loại chức danh được lưu giữ riêng theo thứ tự trong danh sách;
Quản lý hồ sơ CNV nghỉ việc: tất cả CNV nghỉ việc được lưu theo thứ tự thời gian, CNV nghỉ việc rút lại hồ sơ thì phải photo lưu hồ sơ, lập danh sách CNV nghỉ việc theo thời gian, danh sách CNV nghỉ việc tương tự như danh sách CNV hiện thời.

2.  XÂY DỰNG QUY TRÌNH VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN QUY TRÌNH.
•    Tham gia xây dựng quy trình của Công ty.
•    Lập báo cáo theo dõi hàng ngày việc thực hiện quy trình của các bộ phận/phòng ban, đánh giá.
•    Lưu giữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện các Quy trình, chính sách nhân sự;
•    Lập các quyết định điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm….theo yêu cầu của Trưởng phòng và thực hiện các Quy trình liên quan. Thực hiện theo đúng các Quy trình về nhân sự của công ty như: nghỉ việc riêng, nghỉ việc, lương và các chế độ, điều động, bổ nhiệm…;
•    Quản lý nghỉ phép của CNV, cụ thể là: nhận đơn xin nghỉ phép, lưu đơn xin nghỉ phép, hàng tháng báo cáo các trường hợp CNV nghỉ vô kỷ luật (không phép) cho TP/GĐNC.
•    Quản lý nghỉ việc của CNV, cụ thể là: 
-    Nhận đơn xin nghỉ việc, chuyển TP ký, lưu đơn xin nghỉ việc;
-    Soạn hồ sơ nghỉ việc trình Ban Lãnh đạo Công ty phê duyệt;

III. TIÊU CHUẨN:
1.    Trình độ học vấn/chuyên môn:
-    Tốt nghiệp Đại hoc ngành: Kinh tế; Quản trị kinh doanh; Quản lý công nghiệp; Quản trị nhân sự, Lao động tiền lương; Hành chánh văn phòng;
-    Vi tính văn phòng tương đương loại B trở lên.
-    Tiếng Anh giao tiếp tương đương loại B trở lên.
2.    Kỹ năng:
-    Kỹ năng giao tiếp tốt.
-    Tin học văn phòng thành thạo (Word, Excel, Internet...)
3.    Kinh nghiệm: 
-    Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên nhân sự; Lập Quy trình; Quản lý sử dụng phần mềm nhân sự;
4.    Phẩm chất cá nhân:
-    Trung thực, nhiệt tình công tác.
5.    Giới tính: Nam hoặc nữ - Tuổi <=40 tuổi:

IV. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
- Hưởng mức lương: Theo thỏa thuận.
- Được dài thọ ăn ca.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện có khả năng thăng tiến.
- Được tham gia BHYT , BHXH , BHTN . lễ tết nghỉ theo quy định.
- Ký hợp đồng lao động ngay sau khi thử việc đạt yêu cầu.

V. YÊU CẦU HỒ SƠ 
- Đơn xin việc.
- Sơ yếu lý lịch.
- Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
- Các bằng cấp có liên quan.
VI. HẠN NỘP HỒ SƠ
25-11-2016
VII. NGÔN NGỮ HỒ SƠ
Tiếng Việt

Công ty thành viên